ďťż Cezary Korkosz - fotografia przyrodnicza
Strona glówna O autorze Nowości Galeria Wydarzenia Księga gości Kontakt


Eeglish version
Księga gości
Najlepszą oceną naszej pracy jest opinia innych osób. Zapraszam do wpisywania swoich opini i komentarzy. Dodaj wpis

Jerzy 62 | 2013-05-29 13:20:02
Wszed?em tu szukaj?c zdj?? przyrody i ....... oniemia?em. Jestem pod ogromnym wra?eniem. Dzi?ki za mo?liwo?? ?ci?gni?cia.
TOMYBALBOA | 2013-05-24 08:52:37
CEZARY DZI?KI ?E ZA FREE MO?EMY PODZIWIA? PI?KNO STWORZENIA JEZUSA CHRYSTUSA MAM TEN PRZYWILEJ ?E ODPOCZYWAM W TYCH PI?KNYCH KLIMATACH PRZYRODY PODLASKIEGO PRZE?OMU BUGU DZI?KI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
dj_Nikos | 2013-05-21 15:42:06
Gdybym móg? porówna? stopie? Pana mistrzostwa do lekarzy, to nazwa?bym Pana neurochirurgiem prenatalnym - je?li kto? taki w ogóle istnieje... :-) Wielki szacunek i podziw z mojej strony!
moon | 2013-04-24 10:41:56
Fantastyczne zdj?cia, gratuluj? i pozostaj? w podziwie...
rysiek | 2013-04-18 23:28:46
Mistrzu wspania?e fotki ,Pozdrawiam .
maria | 2013-04-18 20:19:05
mieszkam na terenie gdzie kopalnia odkrywkowa zniszczy?a bardzo du?o lasów ??k i pól a tym samym wiele siedlisk zwierz?t i ptaków.?al kiedy na spacerze widzi si? g??bokie do?y pokopalniane.Wiele lat up?ynie ?eby przyroda si? odrodzi?a.Fotografie s? wspomnieniem tego co by?o 40 lat temu
krasnal | 2013-04-15 21:23:08
Cudowne zdj?cia... Pe?ne ?ycia, pe?ne barw - jak okno do ?wiata, który p?oszymy swoj? obecno?ci?. A Pan potrafi to okno uchyli?. Podziwiam... I dzi?kuj? za mo?liwo?? podejrzenia tego ?ycia, które obok nas, ale jednak tak daleko...
jerzy196005 | 2013-04-14 22:42:01
Witam Pana Panie Cezary,rzuci?em okiem na komentarze i postanowi?em doda? swój wpis bo...-to ?e jest Pan mistrzem aparatu to wida? na pierwszy rzut oka,ale tu nale?y zaznaczy? ?e jest Pan te? MISTRZEM cierpliwo?ci,wytrwa?o?ci w skradaniu i kamufla?u,jak te? w przebywaniu w niesprzyjaj?cych warunkach atmosferycznych.Wiem ile ostro?no?ci trzeba zachowa? przy tylko obserwacji,co czyni? przy ka?dej nadarzaj?cej okazji.Wi?c chyl? czo?o Panie Cezary,dzi?kuj?c za Pa?sk? determinacj? w pasji,dzi?ki czemu tacy laicy jak ja,mo?emy bez trudu obejrze? te cuda natury uwiecznione Pa?skim aparatem.Pozdrawiam serdecznie i ?ycz? Panu du?o zdrowia które potrzebne jest do owocnych ?owów.Z powa?aniem Jerzy.
Natalia | 2013-04-01 18:15:10
Natkn??am si? przypadkiem na Pana zdj?cia. Jestem zachwycona, u?miecham si? od ucha do ucha i wytrzeszczam oczy z wra?enia. Podziwiam cierpliwo?? i wytrwa?o?? w robieniu tak fantastycznych uj??! A? brak mi s?ów. Mamy wspania?? faun? i flor? w Polsce. Dzi?kuj?, ?e znalaz? si? kto?, kto j? potrafi przedstawi?. Pozdrawiam serdecznie i czekam na wi?cej niesamowitych zdj??!
andre | 2013-03-18 22:46:06
no taki ?al, ?e jeszcze nikt Pana nie odkry?, smutek przygn?bienie i ból. Z takimi zdj?ciami powinien by? Pan na ok?adkach pism, z ubolewaniem A.S.
PROSBA | 2013-02-12 15:55:25
DZI?KI ZA ZDJ?CIA ZIMORODKÓW .PANIE CEZARY PÓ? POLSKI CZEKA NA NOWE ZDJ?CIA CHWA?Y JEZUSA CZEKAMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! NIE WIDZIA?EM NIGDZIE TAKICH JAKO?CIOWO PI?KNYCH ZDJ?? PRZYRODNICZYCH NAWET W ZACHODNICH CZASOPISMACH CZEKAMY
Veselin Zlatev | 2013-02-07 21:57:10
Mistrzu, co sie dzieje - czy czasu brak, lub cos innego dolega? Brakuje nam nowych zdjec
PRO?BA | 2013-02-03 06:46:06
DZI?KUJ? ZA WSPANIA?E ZDJ?CIA CHWA?Y JEZUSA CHRYSTUSA ALE PROSZ? O WI?CEJ ZDJ?? ZIMORODKÓW
Lucjan | 2013-01-18 16:44:19
Pomocne by?yby nazwy tych ptaków.
Zen | 2013-01-17 01:25:26
Gratuluj? pasji, któr? dziel? z Panem, cho? nie odda?em si? jej tak g??boko. Widz? pi?kno, i widz? prac?, i wra?liwo?? potrzebn? do wydobycia tego pi?kna. ?ycz? zdrowia i wielu cudownych kompozycji.


© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.
Fotografie są własnością Cezarego Korkosza i nie mogą być wykorzystywane bez jego zgody.