Cezary Korkosz - fotografia przyrodnicza
Strona glówna O autorze Nowo¶ci Galeria Wydarzenia Księga go¶ci Kontakt


Eeglish version
Księga gości
NajlepszÄ… ocenÄ… naszej pracy jest opinia innych osĂłb. Zapraszam do wpisywania swoich opini i komentarzy. Dodaj wpis

Wilk-u | 2007-08-23 08:30:54
Bardzo ?adne zdj?cia;]
Ratujmy Ptaki | 2007-08-17 09:41:08
Szanowny Panie Cezary! Cieszymy si?, ?e nasze województwo mo?e si? pochwali? takimi fotografikami przyrody jak Pan. Pa?skie zdj?cia pokazuj? nam przyrod? widzian? oczami nie tylko przyrodnika ale i artysty. Pozdrawiamy i ?yczymy dalszych sukcesów :)
aguba | 2007-08-11 00:14:02
pi?kne zdj?cia - szczególnie przypad?y mi do gustu; kolory ?osia (545), nietypowe uj?cie jelenia byka (483), po?lizg dzika (503), powaga puchacza (153) i kokieteria p?omykówki (599). czekam z niecierpliwo?ci? na dalsze prace ....
rysiek | 2007-08-05 10:14:29
Pi?kne zdi?cia Panie Cezary.Gratuluj? pasji!!! Od pewnego czasu i ja fotografuj? ale do Pana to jestem w tyle ?e ho ho. Ale moja pasja jest nieco inna poniewaz od czterech lat monitoruj? gniazdo Soko?a w?drownego pomagaj?c w ten sposób grupie ornitologów w Szczecinie.Bardziej u?ywam kamery i notesu jako dokumentu pozdrawiam Rysiek
matm | 2007-08-01 22:48:11
zapraszam w beskid niski!to naprawd? dziewiczy teren!a niema nikogo kto po?wi?ci?by troch? czasu...udukum?towa? t? dzicz...
ayan | 2007-07-31 14:21:19
Z przyjemno?ci? obejrza?em Pa?skie zdj?cia - dzi?kuj?! *** ayan.bloog.p l
marcin | 2007-07-07 11:02:03
to co zobaczy?em bardzo mi si? spodoba?o. sam zajmuje sie robieniem zdj?? i my?l? ze to dobry sposób na spedzenie wolnego czasu mozna równie? pozna? pi?kno przyrody. zach?cam wszystkich do robienia zdj??
Indianka | 2007-06-30 19:06:33
Jak mi?o ?e s? jeszcze ludzie wra?liwi na pi?kno przyrody zapraszam na stronk? mojego przyjaciela Leszka Lamenta - równie? mi?o?nika przyrody - www.tymoteusz.com.pl pozdrawi a Indianka
Indianka | 2007-06-29 22:19:59
wszystko co zatrzymane w kadrze - jest czym? ponad my?lami, pozostaje tylko podziwia? i nie niszczy?.. twoja pasja jest godna podziwu. moj? pasj? s? wiersze oraz wolontariat.. pozdrawiam Ind ianka www.indianka304.bloog.pl
Schadok | 2007-06-29 21:15:33
Jestem pod wra?eniem,naprawd? ?wietne fotki- widz? ?e jeste? cz?owiekiem który wie co chce osi?gn?? i robi to z pasj?.Ja t? pasj? te? jestem od lat paru zara?ony lecz efekty dalece odbiegaj? od Twoich,mo?e kiedy? cho? troszeczk? si? zrównamy...pozdrawiam...i lec? w plener.
Wojciech Soko?owski z rodzin? | 2007-06-27 19:25:43
Oczywi?cie jeste?my pod silnym wra?eniem jak wszyscy, którzy widzieli Pana zdj?cia. Uwa?amy, ?e s? cz??ci? obecnego intensywnego rozwoju Polaków i powinny by? wykorzystane w unaocznianiu tego co dzieje si? w Polsce. Nie jeste?my tylko krajem sprz?taczek i z?odziei jak o nas my?l? ci, którzy napotkali tylko ten rodzaj polskich dzia?a?. Pa?skie zdj?cia by?yby dobr? pami?tk? jak? mo?naby wr?cza? ró?nym go?ciom. Chcieliby?my aby pa?skie zdj?cia sta?y si? podstaw? do opracowania nowego wizerunku or?a heraldycznego. Ten socrealistyczny jest bardzo bidny. Najwy?szy czas zmieni? god?o na takie, które b?dzie reprezentowa? IV Rzeczpospolit?. My?limy, ?e mo?na wykorzysta? zdj?cie nr 88. Mog? równie? stanowi? dobr? podstaw? opracowa? graficznych zdj?cia 113 i 114. Mog? si? przyda? 48 i mo?na wykorzysta? zbli?enie z 70. Ciekawe wersje sugeruj? 76 (l?dowanie myszo?owa) i 51 (w locie) oraz Kania, nr. 62. ?eby tylko chcia?o nam si? chcie?.
Paznokcie | 2007-06-20 19:36:28
Super strona, zapraszam na moj?: Piel?gnacja paznokci , paznokcie, kosmetyki do cia?a , stóp i r?k. Piel?gnacja twarzy, stopy, d?onie. paznokcie
Dorian Kadr | 2007-06-20 13:08:47
?wietny layout, a i nad niektórymi wpisami mo?na si? zaduma?... zapraszam na moj? stron?: doradztwo personalne, Outplacement, direct Search, dobór kadr pracowniczych, audyt menad?erski. www.bigram.pl
Pablo | 2007-06-01 08:58:00
Bardzo ?adne zdj?cia, nic tylko jak pogratulowa? :)
Janusz ?mia?ek | 2007-05-28 15:11:10
Przegl?dam twoje fotki,i jestem pod wra?eniem? J


© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie s± zastrzeżone i chronione polskim prawem.
Fotografie s± własno¶ci± Cezarego Korkosza i nie mog± być wykorzystywane bez jego zgody.