Strona glwna O autorze Nowoci Galeria Wydarzenia Ksiga goci Kontakt


Eeglish version
Księga gości
Najlepszą oceną naszej pracy jest opinia innych osób. Zapraszam do wpisywania swoich opini i komentarzy. Dodaj wpis

Anka archeo | 2008-03-09 21:38:30
Jestem ?wie?o po "Skrzydlatych w?drowcach" - c? napisa?... same s?owa zachwytu - nie przesadzam. Ciesz? si? rwnie? z posiadania kalendarza "Ptaki pomorza",ba - z autografem Szanownego fotografa, przyjaciela sw;)
Regiss | 2008-03-09 18:14:46
Myszo?w i "sk?pany" bielik s? przepi?kne!By?am przed chwil? na Pana toru?skiej prezentacji - takie zdj?cia przypominaj? mi o dzikich miejscach w Polsce, ktre wci?? mimo wszystko istniej?, warto przemarzn??, sta? tygodniami, by po prostu zobaczy? pi?kno ptaka - dzi?kuj?!!!
Yarqman | 2008-03-06 09:21:01
Wspania?y warsztat....wiele zdj?? to rzadko spotykane pere?ki.Wspania?e operowanie ?wiat?em i kadrem.Poprosz? troch? wi?cej zdj?? krajobrazowych.Gratulacje.
Bogdan Kozyra | 2008-03-02 14:17:19
Poluj? d?ugo ale jeszcze d?u?ej fotografuj? (amatorsko). Bardziej intensywnie od kilku lat. Oczywi?cie zasadnicze tematy to przyroda i zwierz?ta. Ostatnio coraz cz??ciej zamieniam bro? na aparat fotograficzny. Zdecydowanie ?atwiej jest strzeli? zwierza ni? zrobi? mu dobre zdj?cie. Aktywno?? dobowa zwierz?t i zwi?zane z tym trudno?ci ?wietlne, ukrycie swojej obecno?ci, trudy dotarcia do miejsc nie zawsze przyjaznych cz?owiekowi i wiele innych czynnikw obcych zwyk?emu zjadaczowi chleba stawiaj? przed fotografikami przyrody najwy?sze wymagania. Ogl?da?em tysi?ce zdj?? przyrodniczych. Wiele z nich, bardzo wiele, nie dorwnuje Pa?skim, mimo ?e kryj? si? za nimi uznane nazwiska. Gratuluj?!
jelinska | 2008-03-01 19:37:13
Zdjecia sa piekne i pasja wielka.Gratuluje
Waldemar | 2008-02-28 22:20:27
Zadziwia mnie jako?? zdj?? oraz mo?liwo?ci sprz?towe.Wida? wielkie mo?liwo?ci obiektywu.Amatorsko rwnie? pracuje na NIKONIE wykonuj?c fotografie przyrodnicz? ale oglondaj?c zdj?cia pana Cezarego widz? jaka dzieli mnie przepa??.
Tomek C. | 2008-02-23 13:26:08
Super zdj?cia. Podobaj? si? i to barrrdzo. Czekam na dalsze, pozdrawiam
tomek | 2008-02-23 11:32:12
ekstra zdj?cia brak mi s?w
Karolcia | 2008-02-14 10:11:44
Naprawd? wspania?e zdj?cia.....Patrzy?am po tylu stronach w necie i nigdzie nie znalaz?am tak dpbrej jako?ci zd?? i tak pi?knych i r?norodnych.....Pozdrowienia dla pana gratulacje wielkie!!!!!!!;*;*;*
Krysia | 2008-02-07 16:04:11
?adne Zdj?cia
Krzysztof | 2008-01-30 21:42:37
Fantastyczny talent i pasja. Gratulacje.
aaaa | 2008-01-24 14:52:30
extra strona
Horst Engler | 2008-01-18 08:05:42
Hello, really wonderful photos on the side. Many greetings Horst Engler
tomek | 2008-01-14 18:10:17
eeeee ale super zdj?cia o i dodam super sprz?cior ja si? interesuje ptakami i sam bym chcia? mie? taki do robienia zdj??
Joanna Grnicka | 2008-01-03 11:17:42
Jestem zachwycona zdj?ciami w Pana galerii. B?d? cz?sto wraca?, ?eby podziwia? zdj?cia ptakw, bo g?wnie one mnie tu przyci?gn??y. Zdaj? sobie spraw? jak trudno je fotografowa? i ile trudu to kosztuje. Podziwiam wytrwa?o?? i pasj?. ?ycz? pi?knych uj?? rzadkich i nie tylko rzadkich gatunkw i wiele szcz??cia w Nowym Roku 2008. A pozna?am Pana zdj?cia na Obiektywnych. Zrobi?y na mnie bardzo du?e wra?enie. Przeczyta?am par? krytyk do Pana zdj?? mapisanych przez ludzi nie zajmuj?cych si? fotografowaniem ptakw. Wida?, ?e nie czuj? tematu. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie.


© Prawa autorskie do zdj i tekstw zamieszczonych na tej stronie s zastrzeone i chronione polskim prawem.
Fotografie s wasnoci Cezarego Korkosza i nie mog by wykorzystywane bez jego zgody.