Strona glówna O autorze Nowo¶ci Galeria Wydarzenia Ksiêga go¶ci Kontakt


Eeglish version
Galeria - PTAKI WODNE
Perkoz dwuczuby Gęś gęgawa Gęś gęgawa
Gęś gęgawa Gęś gęgawa Gęś gęgawa
Gęś gęgawa Samotnik Biegus zmienny
Siewnica i Ostrygojad Piaskowiec Siewnica


© Prawa autorskie do zdjêæ i tekstów zamieszczonych na tej stronie s± zastrze¿one i chronione polskim prawem.
Fotografie s± w³asno¶ci± Cezarego Korkosza i nie mog± byæ wykorzystywane bez jego zgody.