Mongolia

Mongolia

Na trasie do Choibalsan. Niczym afga?sk? dziewcznk? z ok?adki National Geographic i t? nale?a?oby odszuka? za kilka lat.

Nr zdjęcia: 423

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie s± zastrzeżone i chronione polskim prawem.
Fotografie s± własno¶ci± Cezarego Korkosza i nie mog± być wykorzystywane bez jego zgody.