Warz?cha

Warz?cha

Platalea leucorodia

Nr zdjęcia: 345

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie s± zastrzeżone i chronione polskim prawem.
Fotografie s± własno¶ci± Cezarego Korkosza i nie mog± być wykorzystywane bez jego zgody.