Sierpówka (Synogarlica Turecka)

Sierpówka (Synogarlica Turecka)

Streptopelia decaocto

Nr zdjęcia: 275

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie s± zastrzeżone i chronione polskim prawem.
Fotografie s± własno¶ci± Cezarego Korkosza i nie mog± być wykorzystywane bez jego zgody.